De bridgeclub laat van zich horen

          De besturen van de maandag en vrijdag wensen u een gezond 2024

 

Voor afbericht kunt u de onderstaande wedstrijdleiders bellen.

Het liefst op de avond voorafgaande aan de speeldag

Dit kan ook op het formulier op de bar voor de volgende maandag of vrijdag waarvan u weet dat u niet kan spelen

Het Bestuur.

_____________________________________________________ 

Wedstrijdleider voor de maandag:
Carl Bekker 0229 541650

Wedstrijdleider voor de vrijdag
Cees Feld  06-57336502

Klik op:  Bridgeles door Berry Westra
Klik op:   Bridge van A tot Z.